zomertijdIn 1977 werd de zomertijd ingevoerd. De reden hiervoor is dat dit tot energiebesparing leidt. Het schijnt waar te zijn, maar dat de besparing tegenvalt.Ook zou de zomertijd zijn ingesteld om ons in de zomer meer te laten recreëren, maar of dit echt zo is betwijfel ik. Juist de zomertijd is in het leven geroepen om louter economische motieven die volstrekt voorbij gaan aan het bioritme van de mens. Uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat het overschakelen van de wintertijd naar de zomertijd schadelijk is voor de gezondheid.

Gezondheidsproblemen
De gezondheidsproblemen ontstaan namelijk omdat onze biologische klok wordt ontregeld en hiermee ons slaap-en waakritme van slag raakt. Het kan zelfs de kans op een hartinfarct vergroten. Het werkt slaapproblemen in de hand, en de kans bestaat dat je gaat onderpresteren. Volgens chronobioloog Till Roenneberg van de Ludwig-Maximilians-Universität in München draagt een uurtje tijdsverschil wezenlijk bij aan het slaaptekort dat mensen oplopen. Daarbij heeft slaaptekort veel nadelige effecten voor de gezondheid, waaronder een vergrote kans op overgewicht en diabetes. Vooral avondmensen hebben last van aanpassingsproblemen als gevolg van de zomertijd blijkt uit onderzoek van de Universiteit Groningen. Ook is het zo dat onze biologische klok voornamelijk wordt aangestuurd door licht. In de winter loopt onze biologische klok ongeveer gelijk met de momenten waarop het licht en donker wordt. In de zomer gebeurt dit niet waardoor ons interne ritme niet wordt aangepast. Het resultaat is dat we dus minder slapen, en de kwaliteit van onze slaap in de zomermaanden min of meer afneemt.

Dat de zomertijd niet goed is voor de gezondheid van volwassenen mag duidelijk zijn. Echter, kleine kinderen en baby’s leiden hier natuurlijk ook onder. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het voor kleintjes is om aan de zomertijd te wennen. Ineens is het ’s avonds een stuk lichter met het naar bed gaan, waardoor ze de slaap niet kunnen vatten. Ook zijn de etenstijden ineens anders, wat voor sommige kinderen lastig kan zijn. Volgens slaaponderzoeker Kristiaan van der Heijden van de Universiteit Leiden, raken kleine kinderen ontregeld door de zomertijd. “Je merkt niet steeds dat kinderen slaperig zijn, maar het wordt wel duidelijk bij taakjes die veel denkwerk vereisen”, zegt Van der Heijden. “Bij baby’s en erg jonge kinderen kan dit zich uiten door meer te huilen en prikkelbaar zijn.” Wie kleine kinderen heeft kan voor praktische tips op deze site terecht. Al met al kan het een hele tijd duren voordat zowel volwassenen als kinderen zich hebben aangepast aan de zomertijd.

Stress en het ongeboren kind
Ik ben zelfs geneigd te denken dat het switchen naar de zomertijd ook slecht is voor de foetus. Gericht onderzoek is hier niet naar gedaan. Slaapproblemen en stress gaan vaak hand in de hand en dit leidt weer tot een verhoogde cortisolspiegel. Aangezien cortisol door de placenta heengaat, komt dit ook bij de ongeboren baby terecht. Uit divers wetenschappelijk onderzoek ¹² is gebleken dat stress bij de moeder ook schadelijk is voor het ongeboren kind. Het kan tot meerdere gezondheidsproblemen leiden bij het kind op latere leeftijd. In het eerste trimester van de zwangerschap worden de organen van de baby aangelegd, en in deze periode kunnen hoge cortisol waarden een negatieve invloed hebben.

Natuurlijke cycli
Wat is nu het nut van de zomertijd als uit diverse studies is gebleken dat het schadelijk is voor de gezondheid van mensen en er steeds meer stemmen opgaan om het af te schaffen. Het staat iedereen natuurlijk vrij om in de zomerperiode een uur eerder op te staan of ’s avonds langer door te werken. In mijn optiek zou hier juist flexibeler mee omgesprongen kunnen worden. Het is alleen ridicuul om iedereen aan de zomertijd vast te pinnen als dit nauwelijks tot enig voordeel leidt.Wie overigens actief wil meedoen om de zomertijd af te schaffen, kan dit doen door diverse petities te tekenen die op het internet circuleren. Houdt hierbij rekening dat er ook petities te vinden zijn die juist pleiten voor het afschaffen van de wintertijd. Dat laatste lijkt mij echt onwenselijk, omdat dit immers een onnatuurlijke tijd is. Laten we dan ook onze natuurlijke cycli respecteren waardoor er meer rust komt in de samenleving. En dit komt alles wat leeft ten goede.

Ilse C. ten Berge 30-3-2016


Referenties

1 Beijers, R., Jansen, J., Riksen-Walraven, M., de Weerth, C. (2010). Maternal prenatal anxiety and stress predict infant illnesses and health complaints. Pediatrics, 126(2), e401-9.

2 Tollenaar, M.S., Beijers, R., Jansen, J., Riksen-Walraven, J.M., de Weerth, C. (2011). Maternal prenatal stress and cortisol reactivity to stressors in human infants. Stress, 14(1):53-65.

Advertenties